SỰ KIỆN - ĐÀO TẠO

Với mục tiêu tạo nên một môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, đồng hành cùng phát triển, mỗi năm Phạm Kim tổ chức rất nhiều các chương trình, sự kiện khác nhau về đào tạo chuyên môn, kỹ năng bán hàng, rèn luyện và phát triển bản thân, cho đến các chương trình du lịch nghỉ dưỡng, vinh danh khen thưởng, hướng đến một Phạm Kim vững mạnh trường tồn

Với mục tiêu tạo nên một môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, đồng hành cùng phát triển, mỗi năm Phạm Kim tổ chức rất nhiều các chương trình, sự kiện khác nhau về đào tạo chuyên môn, kỹ năng bán hàng, rèn luyện và phát triển bản thân, cho đến các chương trình du lịch nghỉ dưỡng, vinh danh khen thưởng, hướng đến một Phạm Kim vững mạnh trường tồn

SỰ KIỆN PHẠM KIM